يکشنبه ٠٤ مهر ١٤٠٠
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
صفحه اصلی > گروه های اموزشی  > گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی > دروس ارائه شده گروه 

دروس ارائه شده به وسیله گروه آمار و اپیدمیولوژی: 

نام درس

تعداد واحد

نظری یا عملی

رشته - مقطع

محل تشکیل کلاس

آمار حیاتی

2

نظری

پزشکی

دانشکده پزشکی

آمار  و روش تحقیق

2

نظری

دندانپزشکی

دانشکده دندانپزشکی

روش تحقیق 1

1

نظری

دندانپزشکی

دانشکده دندانپزشکی

روش آمار زیستی

2

نظری

دندانپزشکی

دانشکده دندانپزشکی

آمار حیاتی

2

نظری

مامائی ناپیوسته- کارشناسی

دانشکده پرستاری- مامائی

آمار حیاتی

2

نظری

مامائی پیوسته- کارشناسی

دانشکده پرستاری- مامائی

آمار حیاتی

2

نظری

علوم آزمایشگاهی

دانشکده پرساری- مامائی

آمار و روش تحقیق

5/1

نظری

هوشبری

دانشکده  پرستاری -مامائی

آمار

1

نظری

اطاق عمل

دانشکده پرستاری- مامائی

آمار

1

نظری

رادیولوژی

دانشکده پرستاری- مامائی

آمار و روش تحقیق

2

نظری

مامائی

دانشکده پرستاری- مامائی

آمار

2

نظری

علوم آزمایشگاهی ناپیوسته

دانشکده پرستاری- مامائی

بهداشت عمومی2(اصول اپیدمیولوژی)

2

نظری

پزشکی- علوم پایه

دانشکده پزشکی

بهداشت 4 (آمار حیاتی)

2

نظری

پزشکی بالینی

دانشکده پزشکی

بهداشت 5 (اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران)

2

نظری

پزشکی- بالینی

دانشکده پزشکی

اصول اپیدمیولوژی

2

نظری

پرستاری

دانشکده پرستاری- مامائی

اصول اپیدمیولوژی

2

نظری

مامائی- کارشناسی

دانشکده پرستاری- مامائی

             دروس رشته‌های کارشناسی ارشد:

نام درس

تعداد واحد

نظری یا عملی

رشته - مقطع

محل تشکیل کلاس

آمار زیستی یک

2

نظری

ارشد اپیدمیولوژی

دانشکده پزشکی

آمار زیستی دو

2

نظری

ارشد اپبیدمیولوژی

دانشکده پزشکی

آمار ناپارامتری

2

نظری

ارشد اپیدمیولوژی

دانشکده پزشکی

روش های آماری در اپیدمیولوژی

2

نظری

ارشد اپیدمیولوژی

دانشکده پزشکی

آمار

2

نظری

ارشد فیزیولوژی

دانشکده پزشکی

آمار

2

نظری

ارشد ایمونولوژی

دانشکده پزشکی

روش تحقیق

2

نظری

ارشد اپیدمیولوژی

دانشکده پزشکی

اصول اپیدمیو لوژی

2

نظری

ارشد اپیدمیولوژی

دانشکده پزشکی

روش های اپیدمیولوژی

2

نظری

ارشد اپیدمیولوژی

دانشکده پزشکی

کاربرد اپیدمیولوژی در نظام سلامت

2

نظری

ارشد اپیدمیولوژی

دانشکده پزشکی

اپیدمیولوژی بیماری های واگیر

2

نظری

ارشد اپیدمیولوژی

دانشکده پزشکی

اپیدمیولوژی بیماری های غیر واگیر

2

نظری

ارشد اپیدمیولوژی

دانشکده پزشکی

تحلیل داده های بهداشتی با کامپیوتر

2

نظری

ارشد اپیدمیولوژی

دانشکده پزشکی

اطلاع رسانی پزشکی

1

نظری

ارشد اپیدمیولوژی

دانشکده پزشکی

روش تحقیق

2

نظری

ارشد بیوشیمی

دانشکده پزشکی

روان شناسی رفتار سالم

2

نظری

ارشد آموزش بهداشت

دانشکده پزشکی

روش تحقیق در آموزش بهداشت

2

نظری

ارشد آموزش بهداشت

دانشکده پزشکی

اطلاعات بهداشتی

2

نظری

ارشد آموزش بهداشت

دانشکده پزشکی

آموزش بهداشت 1

2

نظری

ارشد آموزش بهداشت

دانشکده پزشکی

ارتباط در آموزش بهداشت

2

نظری

ارشد آموزش بهداشت

دانشکده پزشکی

آمار

2

نظری

ارشد پرستاری

دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 322
 بازدید امروز : 34
 کل بازدید : 315196
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 1/2813