صفحه اصلی
ایمیل
sitemap
چهارشنبه ٢٩ دی ١٣٩٥
صفحه اصلي > ریاست دانشکده 

ریاست دانشکده

 

نام و نام خانوادگی:  دكتر محمد اسدپور (CV)

مرتبه دانشگاهي: استاديار

رايانامه: asadpoor1@yahoo.com    

تلفن: 03431315131

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
home | site map | about city | about university | rss