صفحه اصلی
ایمیل
sitemap
يکشنبه ٠٤ مهر ١٤٠٠
صفحه اصلی > مدیریت 

مدیریت

 

 نام و نام خانوادگی:

آقای مصطفی تقوی

تحصیلات :

فوق لیسانس مدیریت

سمت:

رئیس اداره امور عمومی

تلفن:  

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
home | site map | about city | about university | rss