جمعه ٢٣ آذر ١٣٩٧
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
آیا از امکانات سایت رضایت دارید؟

بله
خیر


دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
صفحه اصلی > اداره آموزش، قوانین آموزشی > برنامه درسی نیمسال اول 98-97 

برنامه کلاسی دانشجویان مهندسی  بهداشت محیط ورودی 94 نیمسال اول 98-97

ایام هفته

10-8

نام درس/استاد/شماره کلاس

12-10

نام درس/استاد/شماره کلاس

16-14

نام درس/استاد/شماره کلاس

18-16

نام درس/استاد/شماره کلاس

شنبه

مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری-کلاس 207

اخلاق اسلامی(حجت الاسلام صادقی)کلاس203

 

 

یکشنبه

بهره برداری و نگهداری از...(مهندس مبینی) کلاس 204

بهره برداری و نگهداری از...(مهندس مبینی) کلاس 204

 

اقتصاد مهندسی/زارع عسکری

کلاس کلاس 204

دوشنبه

پروزه

فاضلاب صنعتی/دکتر اسماعیلی

کلاس 205

سیستم های جمع آوری فاضلاب و../ دکتر رجبی/ کلاس 205

 

سه شنبه

 

 

 

آشنایی با مدلسازی/دکتر اسلامی/کلاس201

چهارشنبه

 

 

کاربرد موتور تلمبه/مهندس مبینی/کلاس 201

 

برنامه کلاسی دانشجویان مهندسی  بهداشت محیط ورودی 95 نیمسال اول 98-97

ایام هفته

10-8

نام درس/استاد/شماره کلاس

12-10

نام درس/استاد/شماره کلاس

18-16

نام درس/استاد/شماره کلاس

شنبه

مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری-کلاس 207

اخلاق اسلامی(حجت الاسلام صادقی)کلاس203

 

یکشنبه

 

کلیات سم شناسی/دکتر اسماعیلی و دکتر سلیم آبادی/کلاس 207

ترمودینامیک/مهندس پورباقری/ کلاس 205

دوشنبه

فرآیندها و عملیات در بهداشت/دکتر اسماعیلی و مهندس کاظمی/کلاس 205

 

هیدرولیک/دکتر رجبی/کلاس205

سه شنبه

مکانیک خاک/دکتر مرتضوی/کلاس 202

آلودگی هوا(نظری)/ دکتر اسلامی/کلاس205

 

چهارشنبه

 

آلودگی هوا(عملی)/ مهندس مبینی/آزمایشگاه

 

برنامه کلاسی دانشجویان مهندسی  بهداشت محیط ورودی 96 نیمسال اول 98-97

ایام هفته

10-8

نام درس/استاد/شماره کلاس

12-10

نام درس/استاد/شماره کلاس

16-14

نام درس/استاد/شماره کلاس

18-16

نام درس/استاد/شماره کلاس

شنبه

 

 

فرهنگ و تمدن اسلامی

از14 الی 3.5 دانشکده دندانپزشکی

 

یکشنبه

شیمی محیط/دکتر سلندری/کلاس 206

رسم فنی و نقشه کشی/مهندسباقری/کلاس205

تفسر موضوعی قران/حجت الاسلام مجیدی/کلاس 203

 

دوشنبه

 

بهداشت مسکن/مهندس مبینی

نیمه دوم ترم کلاس 207

اندیشه اسلامی(2)

حجت الاسلام عظیمی/کلاس 203

 

سه شنبه

 

کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای/دکتر اسماعیلی/کلاس201

مواد زائید جامد شهری و صنعتی/دکتر اسلامی/کلاس206

 

چهارشنبه

آزمایشگاه شیمی  محیط/ دکتر سلندری

آزمایشگاه شیمی  محیط/ دکتر سلندری

معادلات دیفرانسیل /خانم صرافی کلاس 202 (14 الی 17)

 

برنامه کلاسی دانشجویان مهندسی  بهداشت محیط ورودی 97 نیمسال اول 98-97

ایام هفته

10-8

نام درس/استاد/شماره کلاس

12-10

نام درس/استاد/شماره کلاس

14-12

نام درس/استاد/شماره کلاس

16-14

نام درس/استاد/شماره کلاس

18-16

نام درس/استاد/شماره کلاس

شنبه

زبان عمومی(خانم هاشمی) کلاس203

فیزیک عمومی/دکتر پارسی کلاس 201

پاتوبیولوژی(عملی انگل شناسی)

آقای ابراهیمیان/دانشکده پزشکی(گروه اول)

 

 

یکشنبه

حساب دیفرانسیل/خانم میرمخلصونی/203

تربیت بدنی(آقایان) آقای خیرخواه/ سالن مرتضوی

 

 

 

دوشنبه

شیمی عمومی (عملی) دانشکده پزشکی

شیمی عمومی (عملی) دانشکده پزشکی

 

پاتوبیولوژی(عملی میکروب شناسی)دکتر آثار-دانشکده پزشکی(8هفته دوم)

اندیشه اسلامی(1) حجت الاسلام عظیمی کلاس203

سه شنبه

شیمی عمومی (نظری)کلاس 201

پاتوبیولوژی(نظری) دکترعبدالهی و دکتر آثار کلاس 207

پاتوبیولوژی(عملی انگل شناسی)

آقای ابراهیمیان/دانشکده پزشکی(گروه دوم)

اصول مدیریت / زارع عسکری کلاس 203

کاربرد کامپیوتر/مهندس الله وردی کلاس it

چهارشنبه

حساب دیفرانسیل خانم میرمخلصونی

کلاس 203

تربیت بدنی(خانم ها)

 خانم رضایی/ سالن مرتضوی

 

 

 

 

برنامه کلاسی دانشجویان کارشناسی  بهداشت عمومی ورودی 95 نیمسال اول 98-97

ایام هفته

10-8

نام درس/استاد/شماره کلاس

12-10

نام درس/استاد/شماره کلاس

16-14

نام درس/استاد/شماره کلاس

18-16

نام درس/استاد/شماره کلاس

شنبه

فارماکولوژی/خانم دکتر حسنی

کلاس 201

اخلاق اسلامی/حجت الاسلام صادقی/203

برنامه ملی مبارزه با بیماریها/دکتر نصیرزاده/201

اقتصاد بهداشت/زارع عسکری/203

یکشنبه

بهداشت مواد غذایی/دکتر دینی/201

 

بهداشت باروری/دکتر لری پور/201

حشره شناسی /دکتر سلیم آبادی/207

دوشنبه

بهداشت روانی و اعتیاد/دکتر انصاری/201

تکنولوژی آموزشی(نظری)/دکتر نصیرزاده/201

تکنولوژی آموزشی(عملی)/دکتر نصیرزاده/201

 

سه شنبه

 

 

 

 

چهارشنبه

بهداشت محیط 3 /مهندس مبینی/

 

بهداشت دانش آموزان(نظری)/دکتر نصیرزاده/203

بهداشت دانش آموزان(عملی)/دکتر نصیرزاده/203

 

برنامه کلاسی دانشجویان کارشناسی  بهداشت عمومی ورودی 96 نیمسال اول 98-97

ایام هفته

10-8

نام درس/استاد/شماره کلاس

12-10

نام درس/استاد/شماره کلاس

16-14

نام درس/استاد/شماره کلاس

18-16

نام درس/استاد/شماره کلاس

شنبه

بهداشت محیط 2 / مهندس مبینی/202

 

 

 

یکشنبه

 

آمار حیاتی 2 /خانم اسدالهی/ 206

تفسیر موضوعی قرآن/حجت الاسلام مجیدی/203

            نظام های سلامت در ایران و جهان/ دکتر عبدالکریمی/201

دوشنبه

اصول تغذیه/آقای اسدی/206

بهداشت دهان و دندان/دکتر ارسلان/2021

اندیشه اسلامی2 /حجت السلام عظیمی/203

اصول مدیریت در خدمات بهداشتی/زارع عسکری/204

سه شنبه

روش تحقیق(نظری)/دکتر اسدپور و دکتر نصیرزاده/203

بیوفیزیک /دکتر یوسفیان/203

روش تحقیق(عملی)/دکتر اسدپور و دکتر نصیرزاده/203

 

 

برنامه کلاسی دانشجویان کارشناسی  بهداشت عمومی ورودی 97 نیمسال اول 98-97

ایام هفته

10-8

نام درس/استاد/شماره کلاس

12-10

نام درس/استاد/شماره کلاس

16-14

نام درس/استاد/شماره کلاس

18-16

نام درس/استاد/شماره کلاس

شنبه

زبان عمومی/ خانم هاشمی/203

تشریح (نظری)/خانم ملاحسینی/ 202

کلیات پزشکی و  بهداشت/ دکتر عبدالکریمی/203

 

یکشنبه

میکروب (نظری)/موسوی و دکتر عبدالهی/202

فیزیولوژی(نظری)/ دکتررحمانی/201

ادبیات فارسی/دکتر خدادادی/202

از14 الی 17)

دوشنبه

تشریح (عملی)/خانم ملاحسینی/دانشکده پزشکی

بیوشیمی/دکتر حاجی زاده/203

اصول مبانی رایانه/ مهندس الله وردی/ کلاس it

اندیشه اسلامی1/ حجت السلام عظیمی/203

سه شنبه

میکروب شناسی(عملی)/ آقای ابراهیمیان/ دانشکده پزشکی

میکروب شناسی(عملی)/ آقای ابراهیمیان/ دانشکده پزشکی

اصول کلیات خدمات بهداشتی/دکتر محبوبی/ 202

 

چهارشنبه

 

تربیت بدنی 1 / خانم رضایی/ سالن مرتضوی

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 918
 بازدید امروز : 35
 کل بازدید : 83656
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 2.1563